Algemene voorwaarden

Wanneer de cliënt een afspraak maakt, stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals ze op de website staan vermeld.

Een veilige sfeer en een goede hygiëne vind ik belangrijk en ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

Tijdens de eerste sessie stel ik voorafgaand aan de massage de cliënt een aantal vragen met betrekking tot de gezondheid (o.a. medicatie) en verwachtingen ten aanzien van de massage. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt hierbij relevante informatie te verstrekken.

Alle informatie die de cliënt tijdens de intake en de sessies met mij deelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming wordt dit nooit aan derden verstrekt.

Bij twijfel over gezondheid of veiligheid kan ik afzien van massage en de cliënt doorverwijzen naar een huisarts of specialist.

De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de duur van de sessie.

Afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.

Bij overmacht of ziekte mijnerzijds zal ik de cliënt zo spoedig mogelijk informeren.

Ik geef geen erotische massages.

Betaling graag na afloop via bankoverschrijving op de dag van de sessie.

Ik ben niet aansprakelijk voor materiële en/ of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een sessie.